Paineilma 520ml

producer

WAVE paineilma pölyn ja irtolian poistamiseen vaikeimmistakin paikoista, kuten elektroniikasta. Tuote on täysin vaaraton otsonikerrokselle. Sisältö 520ml/400ml netto

WAVE-DUSTER2 EAN: 6418312150919
Valmistaja: Wave
Valmistajan tuotekoodi: WAVE-DUSTER2
Valmistajan WWW-sivut: Wave
Pakkauskoko: 12
Suomessa valmistettu avainlipputuote. Sisältö 520ml/400ml

Paineilmapuhallin, jonka avulla poistat irtolian ja pölyn vaikeistakin paikoista kuten näppäimistöistä ja muista ATK -tarvikkeista.
Käytetty kaasu: Propaani 40 - 55% (CAS-numero: 74-98-6), Butaani 40 - 55% (CAS-numero: 106-97-8) GWP arvo: < 1, ODP arvo: 0.

Vaaralausekkeet:
H222 Erittäin helposti syttyvä aerosoli.
H229 Painesäiliö: Voi revetä kuumennettaessa.

Turvalausekkeet:
P251 Ei saa puhkaista tai polttaa edes tyhjänä.
P210 Suojaa. Tupakointi kielletty.
P211 Ei saa suihkuttaa avotuleen tai muuhun sytytyslähteeseen.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P410+P412 Suojaa auringonvalolta. Ei saa altistaa yli 50 °C / 122 °F
lämpötiloille.