Julkaistu: 23.06.2021

Tämä panostus ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on yksi tärkeä osa Bat.Power Oy:n kestävän kehityksen liiketoimintaa.

Kompensoimme Finlux-televisioiden tuotannon, kuljetusten, varastoinnin, jakelun ja kierrätyksen hiilidioksidipäästöt. 


Kasvaakseen puu tarvitsee hiilidioksidia ja näin ollen sitoo sitä kasvunsa aikana. Useiden lähteiden mukaan metsitys toimii jopa tehokkaammin, kuin mikään muu keino hiilidioksidin poistamiseksi.

Metsitämmällä jättö- ja hukkamaata luomme uusia hiilinieluja vastuullisesti ja läpinäkyvästi. Bat. Power-metsä istutettiin Reforestin toimesta Tampere-Jyväskylä-tien läheisyyteen toukokuun lopussa. Metsä hyvittää Bat. Powerin hiilijalanjälkeä.