Bat. Power Oy

Ympäristöpolitiikka

Yleistä

Bat. Power Oy haluaa omilla toimenpiteillään jatkuvasti vähentää tuotteiden, pakkausten ja palveluiden sekä logistiikan hiilijalanjälkeä ja jätehuoltoon liittyviä ympäristöhaittoja. 

Ympäristöjohtamisjärjestelmämme perustana kestävän kehityksen aikaansaamiseksi on ISO 14001 ympäristöstandardi sekä lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset.

Tuotteet

Tuotevalikoimia muodostettaessa kiinnitämme hinta- ja laatuominaisuuksien ohella huomiota tuotteen koko elinkaaren ympäristövaikutuksiin. Markkinoinnissa ympäristönäkökulma tuodaan selvästi esiin. 

Pakkaukset 

Wave brändin tuotteiden osalta jatkamme aktiivista toimintaa pakkausten ympäristöominaisuuksien parantamiseksi käyttäen muovin sijasta ekologista kierrätettävää pahvipakkausta.

Pakkausjätteiden määrää pyritään jatkuvasti vähentämään järkiperäistämällä tuotteiden vähittäis- ja tukkupakkauskoot. Laskutuksessa syntyvää kuormaa pienennetään siirtymällä paperilaskujen lähettämisen  sijasta sähköiseen laskutukseen.  

Jätehuolto 

Osallistumme jätehuoltoon kierrättämällä ja lajittelemalla jätteet kuten, paperi, kartonki, styrox, muovi ja kelmujätteet sekä SER-jätteet erikseen jätteitä kierrättävien yritysten kanssa. Jätehuoltoon kiinnitetään erityistä huomiota vähentämällä kaatopaikkajätteiden määrää.

Logistiikka 

Sähköisellä tuotteiden keräysjärjestelmällä ja logistiikan tehostamisella etsitään ratkaisuja, jotka vähentävät energiankäyttöä, päästöjä ja jätteiden syntymistä. 

Tuonti- tavarankuljetusten keskittämisellä yhä enemmän merirahtiin lentorahdin sijasta pienennämme merkittävästi rahtien ympäristövaikutuksia. Kehitämme myös aktiivisesti kotimaan rahtien ympäristövaikutuksia keskittämällä toimituksia. 

Toimitilat ja henkilökunta 

Bat. Power Oy kannustaa henkilökuntaansa toimimaan ympäristöä vähemmän rasittavien vaihtoehtojen puolesta. Logistiikkakeskuksen valaistus ja muu energiansäästö-, jätehuolto- sekä ympäristönäkökohdat ovat keskeisiä tekijöitä.

 

Ylöjärvellä 18.11.2019 

Tommi Järvinen

Toimitusjohtaja